Đọc hiểu tuỳ bút Thạch Lam, NLXH về hiện tượng các bạn trẻ đang đánh mất dần kết nối với thực tế đời sống

        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2023 – 2024 MÔN: NGỮ VĂN 11 – THPT Thời gian làm bài: 9Đọc thêm…

Đọc hiểu, nghị luận xã hội bàn về ý nghĩa của thời gian đối với tuổi trẻ được đặt ra trong bài thơ Xuân đầu (Xuân Diệu)

    ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra gồm 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024 Đọc thêm…