Đề thi HSG văn 11: Cái đẹp mà văn học đem lại không phải cái gì khác hơn là cái đẹp của sự thật đời sống được khám phá một cách nghệ thuật

   SỞ GD&ĐT NGHỆ AN             SỞ GD&ĐT NGHỆ AN       TRƯỜNG THPT DC 2
           ĐỀ THI CHĐọc thêm…

Đề thi HSG văn 10 : Cuộc đời của nhà thơ, giá trị của nhà thơ không nên tìm ở đâu khác mà phải chính trong tác phẩm của họ

PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:                          Đọc thêm…