Cái lí có thể nói ra ai cũng nói được, cần gì phải có nhà thơ nói lên? Những vật có thể chứng kiến được ai cũng có thể kể lại được, cần gì phải có nhà thơ nói lại

 ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI  Câu 1 (8 điểm) – Nghị luận xã hội Có người nói: Trong cuộc sống hiệnĐọc thêm…