Phân tích Hai đứa trẻ và Chí Phèo để chứng minh nhận định Một truyện ngắn hay vừa là chứng tích của một thời, vừa là hiện thân của một chân lí giản dị của mọi thời

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ ĐỀ XUẤT THI HSG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2018 Môn: Ngữ văn 11 ThờĐọc thêm…

Đề thi học sinh giỏi chứng minh nhận định Nam Cao đã không hạ mình xuống bắt chước ai, không nói những cái người ta đã nói, không tả theo cái lối người ta đã tả

SỞ GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4   (Đề thi gồm có 02 câu, 01 trang)  
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚPĐọc thêm…