NLXH Tôi khao khát làm được những điều vĩ đại và cao cả, nhưng trách nhiệm chính của tôi là làm được những điều nhỏ nhặt như thể chúng vĩ đại và cao cả

Trình bày suy nghĩ của mình về quan niệm: “Tôi khao khát làm được những điều vĩ đại và cao cả, nhưng trách nhiệm chĐọc thêm…