Đề văn 10 Hệ thống AI mới giúp cứu sống nạn nhân, viết bài luận về bản thân để ứng cử vào vị trí chủ nhiệm của một câu lạc bộ mà em yêu thích

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG ĐỀ THI CUỐI KÌ II LỚP 10 Phần 1: Đọc hiểu (4,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lĐọc thêm…