Đề HSG về bài thơ “Xuân” của Chế Lan Viên, Thế nào là thơ? Đó không phải chỉ là một nghệ thuật, đó là sự giải thoát của lòng tôi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN   ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI LẦN 1 NĂM HỌC 2Đọc thêm…

Hành động sáng tạo trong thơ ca là một sự giải tỏa những cảm xúc tràn đầy trong tâm hồn nhà thơ, chứng minh qua bài Đò Lèn

TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hó TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1              ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Đọc thêm…