Đọc hiểu, nghị luận xã hội bàn về ý nghĩa của thời gian đối với tuổi trẻ được đặt ra trong bài thơ Xuân đầu (Xuân Diệu)

    ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề kiểm tra gồm 01 trang) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024 Đọc thêm…