Phân tích bài thơ Bác ơi của Tố Hữu

Ngay sau khi Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc - từ giã cõi trần.“Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” vĩnh...

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Tây Tiến là tên một đơn vị bộ đội có nhiệm vụ chính là phối hợp với quân đội Lào chống lại quân đội thực dân Pháp. Chiến...

Phân tích đoạn đầu bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Trong Tây Tiến của Quang Dũng, đoạn đầu bài thơ chính là một bức tranh chân thực nhất về cuộc sống của những người lính trong quân...

Hình tượng đất nước trong hai bài thơ của Nguyễn Đinh Thi và Nguyễn...

ĐỀ BÀI: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH HÌNH TƯỢNG ĐẤT NƯỚC TRONG ĐOẠN TRÍCH ĐẤT NƯỚC (TRONG TRƯỜNG CA MẶT ĐƯỜNG KHÁT VỌNG CỦA...