Phân tích vẻ đẹp của người lính Tây Tiến

Đề bài: Phân tích vẻ đẹp của người lính Tây Tiến  Trong nền văn học nước nhà, thơ ca Cách Mạng Việt Nam luôn được...

Phân tích bài đất nước của nguyễn khoa điềm

Đề bài: Phân tích bài đất nước của nguyễn khoa điềm Đất nước luôn là tiếng gọi thiêng liêng muôn thuở, muôn nơi và của...

Phân tích bài thơ nhàn

Đề bài: Phân tích bài thơ nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà thơ lớn của dân tộc. Ông đã để lại cho nền văn...

Phân tích tác phẩm truyền kì mạn lục

Đề bài: Phân tích tác phẩm truyền kì mạn lục Nguyễn Dữ là nhà văn lỗi lạc của đất nước ta trong thế kỷ 16....

Phân tích truyện cười tam đại con gà

Đề bài: Phân tích truyện cười tam đại con gà Thông thường, cái dốt do thất học được mọi người dễ dàng thông cảm; còn...

Phân tích bài thơ quy hứng

Đề bài: Phân tích bài thơ quy hứng Quê hương- hai tiếng gần gũi, thân thương. Quê hương đối với ta như dòng sữa mẹ...

Phân tích đoạn trích lẽ ghét thương

Đề bài :Phân tích đoạn trích lẽ ghét thương Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ mù nhưng ông có một tâm hồn sáng những...

Phân tích đoạn trích Kim Trọng trở lại vườn Thúy

Đề Bài :Phân tích đoạn trích Kim Trọng trở lại vườn Thúy Truyện Kiều của Nguyên Du được nhắc tới như một áng thiên cổ...

Phân tích bài Bàn về đọc sách

Phân tích bài về đọc sách – Chu Quan Tiềm Chu Quang Thiềm (1897 – 1986) là một mĩ học và là một nhà lý...

Phân tích đoạn trích kiều ở lầu ngưng bích

Đề bài: Phân tích đoạn trích kiều ở lầu ngưng bích trong truyện Kiều. Truyện Kiều là một trong những tác phẩm bất hủ đã...