Phân tích bài thơ Đất vị hoàng của Trần Tế Xương

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích bài thơ Đất vị hoàng của Trần Tế Xương rần Tế Xương là một nhà...

Phân tích bài Bảo kính cảnh giới 43 của Nguyễn Trãi

Đề bài :Phân tích bài Bảo kính cảnh giới 43 của Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi không chỉ biết đến với tác phẩm nổi tiếng, một...

Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong Chữ người tử tù...

Đề bài : Phần Tích nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) và Hai đứa trẻ...

Phân tích bài thơ Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Phân tích bài thơ Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến       Nhắc đến thơ viết về đề tài tình yêu không thể không...

Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao

Đề bài: Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao Nguyễn Tuân là một nhà văn tài ba, không chỉ tài ba mà còn yêu...

Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy

Đề bài: Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy    Nhắc đến Nguyễn Khuyến có người sẽ nhớ ngay tới 3 bài thơ “Thu Vịnh”,...

Bình giảng bài thơ Gánh nước đêm của Trần Tuấn Khải

Đề bài: Bình giảng bài thơ Gánh nước đêm của Trần Tuấn Khải    Trần Tuấn Khải (1894 – 1983) bút danh chính là Á...

Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu

Đề bài: Phân tích bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu     Cũng viết về đề tài mùa thu- một đề tài quen...

Phân tích bài thơ Mưa xuân của Nguyễn Bính

Đề bài: Phân tích bài thơ Mưa xuân của Nguyễn Bính.    Mùa xuân là mùa của lễ hội, mùa của đôi lứa hẹn hò,...

Phân tích bài thơ Hương Sơn phong cảnh ca

Đề bài: Phân tích bài thơ “Hương Sơn phong cảnh ca”. Chu Mạnh Trinh sinh năm 1862, mất năm 1905. Tự là Cán Thần, hiệu...