Hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong các tác phẩm Vợ chồng A...

ĐỀ BÀI : Hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong các tác phẩm Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt Trong văn học Việt Nam...

Màu sắc nam bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn...

Đề bài: Anh chị hãy phân tích Màu sắc nam bộ trong truyện Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Những đứa con...

Phân tích nhân vật Tnu trong truyện ngắn Rừng xà

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích nhân vật tnu trong rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành trong chương trình...

Phân tích hình ảnh mùa xuân và tuổi trẻ trong Vội Vàng

Đề bài:Phân tích hình ảnh mùa xuân và tuổi trẻ trong Vội Vàng Khi nhắc tới nhà thơ có lòng nhiệt huyết và tình yêu...

Phân tích đoạn thơ thứ hai trong bài Tây Tiến

Đề bài: Phân tích đoạn thơ thứ hai trong bài Tây Tiến. Đọc bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng chúng ta có cảm giác như...

Phân tích hình tượng người lính tây Tiến trong đoạn 3

Đề bài: Phân tích hình tượng người lính tây Tiến trong đoạn 3. Mọi cuộc chiến tranh rồi sẽ qua đi, bụi thời gian có thể...

Phân tích nhan đề Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Đề bài: Phân tích nhan đề Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang Vũ được đánh giá là nhà viết kịch xuất sắc trong thời...

Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu

Đề bài: Phân tích hình tượng cây xà nu trong Rừng xà nu “Đứng trên đồi xà nu ấy mà trông ra xa, đến hết...

Phân tích tình huống độc đáo của truyện vợ nhặt

Đề bài: Phân tích tình huống độc đáo của truyện vợ nhặt Nạn đói năm 45 dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh...

Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chi Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chi Minh. Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc...