Những bài văn hay về ngày 20/11

Người ta thường nói: “Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy” để so sánh công ơn của thầy cô giáo chỉ đứng sau cha mẹ....

Cảm nhận về bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình...

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn nêu Cảm nhận về bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu...

Cảm nghĩ của anh chị về hình ảnh nước mắt của nhân vật Chí...

Đề Bài :Cảm nghĩ của anh chị về hình ảnh nước mắt của nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam...

Cảm nhận về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Đề bài: Cảm nhận về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu với tác phẩm tiêu biểu cho cả phong cách lẫn nghệ thuật...

Cảm nhận về hình tượng người lính trong bài Tây Tiến

Đề bài: Cảm nhận về hình tượng người lính trong bài Tây Tiến Hình ảnh người lính nói chung và những người lính thời kỳ chống...

Cảm nhận Người cầm quyền khôi phục uy quyền trong đoạn trích Những người...

Cảm nhận Người cầm quyền khôi phục uy quyền trong đoạn trích Những người khốn khổ Nhừn người khốn khổ của V. Huy – gô...

Cảm nhận về thiên nhiên trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Đề bài :Cảm nhận về thiên nhiên trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách...

Cảm nghĩ khi đọc Phò giá về kinh của Trần Quang Khải

Đề bài :Cảm nghĩ khi đọc Phò giá về kinh của Trần Quang Khải (Tụng giá hoàn kinh sư) Lịch sử Việt nam  trải qua...

Cảm nhận về bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính.     Nguyễn Bính là thi sĩ của đồng quê, như nhà văn Tô...

Cảm nhận về bài thơ vội vàng của xuân diệu

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ vội vàng của xuân diệu       “Yêu là chết ở trong lòng một ít”… (“Yêu- Xuân Diệu). Hơn ai...