Bình giảng bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

Đề bài:  Bình giảng bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. Bài thơ “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên được rút...

Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Đề bài: Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Như một bông hoa bé nhỏ Xuân Quỳnh đến với Nàng thơ rồi lặng lẽ ra...

Bình luận về cách sống hòa nhã

Đề bài :Bình luận về cách sống hòa nhã Lối sống là một trong những điều khiến nhiều người quan tâm và chia sẻ hiện...

Bình luận về sự hám danh hám lợi trong cuộc sống

Đề bài :Bình luận về sự hám danh hám lợi trong cuộc sống ất nhiên trong cuộc sống ai chả mong mình có một cuộc...

Bình giảng bài thơ mời trầu của Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương là người thi sĩ  vừa tài vừa có sắc được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm. Bà là nữ thi...

Bình luận về tinh thần tự lực tự cường

Trước những thách thức khó khăn khiến cho chúng ta bị đẩy vào đường cùng không thể thở không thể chống cự thì chúng...

Bình giảng bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Đề bài: Bình giảng bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Bài làm: “Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. Lầu...

Bình giảng 8 dòng thơ Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc …Sông Mã...

Đề bài : Bình giảng 8 dòng thơ Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc ...Sông Mã gầm lên khúc độc hành Bình giảng 8...

Aragông và bài thơ Enxa ngồi trước gương

Đề Bài: Aragông và bài thơ Enxa ngồi trước gương Nếu “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng… Máu tôi đỏ và tim tôi...

Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ “Việt Bắc”

Đề bài: Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ "Việt Bắc" Đó là khúc hát ân tình của ngời kháng chiến đối với quê...