Vẻ đẹp của con người việt nam qua ca dao, dân ca

Vẻ đẹp của con người việt nam qua ca dao, dân ca   Một trong những “tiêu chuẩn” hàng đầu của vẻ đẹp con người là...